Anabilim Dallarımızın Amaçları

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

      

Cerrahi Hastalıkları Anabilim Dalı

Prof.Dr. Mehmet ÇAKIR

Yrd.Doç.Dr. Figen EROL URSAVAŞ

 Öğr.Gör. Müjgan ONARICI

 

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, hastanın cerrahi girişim öncesi/sırası/sonrası dönemindeki gereksinimlerini saptayabilen, analiz ve sentez eden, eleştirel bakış açısıyla bakımı yönetebilen, her cerrahi alana özgü hemşirelik tanılarını planlayabilen, uygulayabilen ve değerlendirebilen öğrenciler yetiştirmeyi amaçlar.

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Burcu AYKANAT GİRGİN

Araş. Gör. Aylin ÇAKŞAK

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, 0–18 yaş çocuğun sağlıklı büyüme ve gelişmesi, iletişim, aile ve kültürel özellikleri ile çocuğun sağlığının korunması, yükseltilmesi ve hastalık durumunda yeniden sağlığının kazandırılması için öğrencilere gerekli alana özgü bilgi, beceri ve tutum kazandırmayı amaçlar.

 

Kadın Sağlığı ve Doğum Hemşireliği Anabilim Dalı

 Yrd.Doç.Dr. Derya KAYA ŞENOL

 Araş.Gör. (ÖYP) Esra ARSLAN GÜRCÜOĞLU

 

Doğum ve Kadın Hastalıkları hemşireliği Anabilim dalı, kadın sağlığı hemşireliğinin rol ve sorumluluklarını anlayabilen, kadın sağlığı sorunlarını kavrayabilen, sorunlara yönelik hemşirelik bakış acısını geliştirebilen ve çözümler üretebilen, alana özgü hemşirelik tanılarını planlayabilen, uygulayabilen ve değerlendirebilen öğrenciler yetiştirmeyi amaçlar.

       

Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı

 Yrd.Doç.Dr. İlknur GÖL

 Araş.Gör. (ÖYP) Funda ASLAN

 

Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı, profesyonel hemşirelik bilincine sahip, birey, aile ve toplumun sağlık sorunlarına ve bakım gereksinimlerine duyarlı, alanına özgü temel konulara ve bunların dayandığı kavram, ilke ve yöntemlere ilişkin bilgiye erişebilen, değerlendirebilen, bilimsel araştırma yapabilen, kazandığı bilgi ve becerileri uygulama alanına aktarabilen, farklı fikirlere açık, toplum sağlığı ile ilgili yenilikçi ve verimli hizmetler sunabilen hemşireler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

    

Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı

 Yrd.Doç.Dr. Güzin Yasemin TUNÇAY SON

  Öğr.Gör. Gözde ÖZARAS

   Araş.Gör. (ÖYP) Rumeysa TOPUZ

 

Anabilim Dalı olarak amacımız öğrencilerin, hemşirelik mesleğinin felsefesi ile temel ilke ve uygulamaları ve bunların dayandığı kuram, kavram, ilke ve yöntemlerde üst/ileri düzeyde uzmanlaşması ve bunların dayandığı, bağımsız ve özgün bilimsel araştırma yaparak yeni sentezlere ulaşabilme yetisini kazanmasını amaçlar. Ayrıca öğrencilerin hemşirelik mesleğinin tarihsel gelişimini, hemşirelik mesleğinin bağlı olduğu hukuki metinleri, sağlık etiği ile ilgili kavramları bilmesi, sağlık ile ilgili etik sorun/ikilemler ile ilgili farkındalık gelişmesi ve etik karar verme becerilerinin kazanması amaçlanmaktadır.

 

 İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

Yrd.Doç.Dr. Özlem BULANTEKİN DÜZALAN

 Yrd.Doç.Dr. Mustafa TOKAR

 Öğr.Gör. Seher GÖNEN ŞENTÜRK

Araş. Gör. Damla BAYRAK

 

İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı;  insan vücudundaki tüm sistemleri ve görülebilecek hastalıkları tanıma, kronik hastalıkları değerlendirme, bireylere özgü hemşirelik bakımı ve sürecini yürütmeyi amaçlar. 

 

 Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı

Yrd.Doç.Dr. Pınar ÇİÇEKOĞLU

Yrd.Doç.Dr. Satı DİL

Araş. Gör. Tuğba YILDIRIM

  

Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı; Birey, aile ve toplumun ruh sağlığını koruma ve geliştirmede, akut ve kronik ruhsal sağlık sorunları tanılama ve önlemede, ruhsal hastalık durumunda iyileşme sürecindeki bireylere özgü hemşirelik bakımı ve sürecini yürütebilecek, Psikiyatri hemşireliğinin eğitim, araştırma, uygulama ve ruh sağlığı politikalarını yönlendirmede etkili olabilecek hemşireler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

 

Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı

Öğr.Gör. Canan SÜRMELİ

Araş.Gör. (ÖYP) Emel GÜR

Araş.Gör (ÖYP) Gülsüm ÇONOĞLU

 

Anabilim dalının amacı, genel yönetim ve hemşirelik hizmetleri yönetimi il ilgili temel kavram, kuram ve ilkeleri kavrayıp inceleme yaparak, bunları ülkemizdeki sağlık hizmetleri yönetimi alanında görülen gereksinimler doğrultusunda değerlendirebilecek, sağlık ekibi içinde bakım personeline liderlik yapabilmek için gerekli olan bilgi, beceri ve tutumu kazanmış hemşireler yetiştirmektir.