Hemşire Hangi Görevleri Yapar?

8/3/2010 tarihli ve 27515 sayılı resmi gazete de yürürlüğe giren görevleri yürütmekle yükümlüdür.

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü (resmigazete.gov.tr)