İstihdam Olanakları

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü mezunları hemşirelik yasasının tanımladığı tüm görev ve sorumlulukları yerine getirebilecek özelliklere sahip olarak çok farklı alanlarda istihdam edilebilirler. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nden mezun olan hemşireler;

  • Koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici sağlık hizmeti sunan her tüm kamu kuruluşları ve özel kurumlarda hemşire olarak görev yapabilirler.
  • Hemşirelik Fakülteleri, Hemşirelik Yüksekokulları, Sağlık Bilimleri Fakülteleri ve Sağlık Yüksekokullarının akademik kadrolarında görev alabilirler.
  • Sağlık Bakanlığı, Sağlık Müdürlükleri gibi karar verme ve planlama alanlarında da çalışabilirler.
  • Araştırma Merkezleri ve İlaç Endüstrisi alanlarında çalışabilirler.