Araştırma Ve Projeler

Dil, S. Gönen, S. Aykanat, B. .”Üniversiteden Ortaöğretime Uzanan El: Ergenler için Biyopsikososyal Yaklaşım: Çankırı İl Örneği”, Çankırı Karatekin Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Yürütücüsü: Yard. Doç. Dr. Satı DİL, Proje No: BAP 2011/18, Çankırı, 2011.

Aykanat Girgin, B., Gözen, D. “Preterm Bebekleri İki Farklı Pozisyonda Besleme Yönteminin Bazı Fizyolojik Özelliklere Etkisinin Karşılaştırması: Randomize Kontrollü Çalışma” İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projesi, Proje Yürütücüsü: Öğr. Gör. Burcu Aykanat Girgin. Proje Başlangıç: 20.11.2016-20.08.2016

Göl, İ. Özsoy, A.S. “Aspirasyonsuz Hızlı Aşı Uygulama Tekniği ile Manuel Basınç Uygulamasının 4-6 Aylık Bebeklerde Ağrı Düzeyi ve Ağlama Süresine Etkisi” 214S387 Nolu TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Projesi, Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. İlknur GÖL, Çankırı,2016

Göl, İ. Aykanat Girgin B. “Çocuklarda Venöz Kan Alımı Sırasında Uygulanan Üç Farklı Yöntemin Ağrı Ve Korkuyu Azaltmadaki Etkinliğinin Karşılaştırılması” Çankırı Karatekin Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Yürütücü: Yrd. Doç. Dr. İlknur Göl. Proje Başlangıç: 10.03.2017- Devam Ediyor.