Hemşirelik Esasları

Dr. Öğretim Üyesi Gözde ÖZARAS ÖZ

Arş. Gör. Rumeysa YILDIZ (ÖYP 35. madde- Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı olarak amacımız öğrencilerin, hemşirelik mesleğinin felsefesi ile temel ilke ve uygulamaları ve bunların dayandığı kuram, kavram, ilke ve yöntemlerde üst/ileri düzeyde uzmanlaşması ve bunların dayandığı, bağımsız ve özgün bilimsel araştırma yaparak yeni sentezlere ulaşabilme yetisini kazanmasını amaçlar. Ayrıca öğrencilerin hemşirelik mesleğinin tarihsel gelişimini, hemşirelik mesleğinin bağlı olduğu hukuki metinleri, sağlık etiği ile ilgili kavramları bilmesi, sağlık ile ilgili etik sorun/ikilemler ile ilgili farkındalık gelişmesi ve etik karar verme becerilerinin kazanması amaçlanmaktadır.