İç Hastalıkları Hemşireliği

Dr. Öğr. Üyesi Seher GÖNEN ŞENTÜRK

Dr. Öğr. Üyesi Özlem BULANTEKİN DÜZALAN

Dr. Öğr. Üyesi Aslı TOK ÖZEN

Araş. Gör. Damla BAYRAK

İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı;  insan vücudundaki tüm sistemleri ve görülebilecek hastalıkları tanıma, kronik hastalıkları değerlendirme, bireylere özgü hemşirelik bakımı ve sürecini yürütmeyi amaçlar.