Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

Doç. Dr. Figen EROL URSAVAŞ

Dr. Öğr. Üyesi Müjgan ONARICI

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, hastanın cerrahi girişim öncesi/sırası/sonrası dönemindeki gereksinimlerini saptayabilen, analiz ve sentez eden, eleştirel bakış açısıyla bakımı yönetebilen, her cerrahi alana özgü hemşirelik tanılarını planlayabilen, uygulayabilen ve değerlendirebilen öğrenciler yetiştirmeyi amaçlar.