Psikiyatri Hemşireliği

Doç.Dr. Satı DİL

Araş. Gör. Tuğba YILDIRIM

Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı; Birey, aile ve toplumun ruh sağlığını koruma ve geliştirmede, akut ve kronik ruhsal sağlık sorunları tanılama ve önlemede, ruhsal hastalık durumunda iyileşme sürecindeki bireylere özgü hemşirelik bakımı ve sürecini yürütebilecek, Psikiyatri hemşireliğinin eğitim, araştırma, uygulama ve ruh sağlığı politikalarını yönlendirmede etkili olabilecek hemşireler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.