Halk Sağlığı Hemşireliği

Doç. Dr. İlknur GÖL

Dr. Öğretim Üyesi Serap AÇIKGÖZ

Araştırma Görevlisi Dr. Funda ASLAN

Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı, profesyonel hemşirelik bilincine sahip, birey, aile ve toplumun sağlık sorunlarına ve bakım gereksinimlerine duyarlı, alanına özgü temel konulara ve bunların dayandığı kavram, ilke ve yöntemlere ilişkin bilgiye erişebilen, değerlendirebilen, bilimsel araştırma yapabilen, kazandığı bilgi ve becerileri uygulama alanına aktarabilen, farklı fikirlere açık, toplum sağlığı ile ilgili yenilikçi ve verimli hizmetler sunabilen hemşireler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.