Hemşirelikte Yönetim

Dr. Öğr. Üyesi Gözde ÖZARAS ÖZ

Araştırma Görevlisi Dr. Emel KAYA

Araştırma Görevlisi Gülsüm ÇONOĞLU (ÖYP 35. madde- Ege Üniversitesi)

Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı’nın amacı, genel yönetim ve hemşirelik hizmetleri yönetimi il ilgili temel kavram, kuram ve ilkeleri kavrayıp inceleme yaparak, bunları ülkemizdeki sağlık hizmetleri yönetimi alanında görülen gereksinimler doğrultusunda değerlendirebilecek, sağlık ekibi içinde bakım personeline liderlik yapabilmek için gerekli olan bilgi, beceri ve tutumu kazanmış hemşireler yetiştirmektir.