Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Özge DENİZ

Araş. Gör. Aylin PEKYİĞİT

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, 0–18 yaş çocuğun sağlıklı büyüme ve gelişmesi, iletişim, aile ve kültürel özellikleri ile çocuğun sağlığının korunması, yükseltilmesi ve hastalık durumunda yeniden sağlığının kazandırılması için öğrencilere gerekli alana özgü bilgi, beceri ve tutum kazandırmayı amaçlar.