Bölümün Hedefleri

Çankırı Karatekin Üniversitesi hemşirelik bölümü olarak hedefimiz; birey, aile ve toplumun değerlerine duyarlı, hasta haklarına ve etik değerlere önem veren, araştırıcı, girişimci, problem çözme, karar verme ve eleştirel düşünme becerisine sahip, hemşirelik eğitim, yönetim, uygulama, danışmanlık ve araştırma konusundaki bilgi ve becerisini ulusal olduğu kadar uluslararası düzeyde de kullanarak bakım verebilen hemşireler yetiştirmektir.